Category Archives: Ngữ Pháp

Ngữ Pháp (으)ㄴ/는데 Trong Tiếng Hàn

Bài viết này sẽ giới thiệu và giải thích một trong những cấu trúc ngữ [...]

Sử Dụng Cấu Trúc ‘động Từ/ Tính Từ + 으며/며’ (Ngữ Pháp)

Cấu trúc ngữ pháp động từ/ tính từ + 으며/며 là một phần quan trọng [...]

Ngữ Pháp 안 Trong Tiếng Hàn

Ngữ pháp 안 là một trong những cấu trúc cơ bản và quan trọng trong [...]

Bất Quy Tắc 으 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, một trong những quy tắc ngữ pháp mà người học thường gặp [...]

Bất Quy Tắc 르 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, một số động từ và tính từ chứa đuôi “르” (ㄹ) có [...]

Ngữ Pháp V(으)면서 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, V (으)면서 là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng, được sử [...]

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn thường có những quy tắc chia động từ khá rõ ràng, [...]

Bất Quy Tắc ㅂ Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, bất quy tắc ㅂ (불규칙) là một quy tắc ngữ pháp quan [...]

Ngữ Pháp 보다 trong Tiếng Hàn – Cấu trúc so sánh hơn Danh Từ + 보다

Khi học tiếng Hàn, chắc hẳn bạn đã gặp phải cấu trúc ngữ pháp Danh [...]

Tìm hiểu về Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Trong hành trình khám phá tiếng Hàn, chắc hẳn bạn đã gặp phải ngữ pháp [...]