Category Archives: Ngữ Pháp

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn thường có những quy tắc chia động từ khá rõ ràng, [...]

Bất quy tắc ㅂ trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, bất quy tắc ㅂ (불규칙) là một quy tắc ngữ pháp quan [...]

Ngữ Pháp 보다 trong Tiếng Hàn – Cấu trúc so sánh hơn Danh Từ + 보다

Khi học tiếng Hàn, chắc hẳn bạn đã gặp phải cấu trúc ngữ pháp Danh [...]

Tìm hiểu về Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Trong hành trình khám phá tiếng Hàn, chắc hẳn bạn đã gặp phải ngữ pháp [...]

Sử dụng Cấu trúc Động từ/ tính từ + 으며/며 (Ngữ Pháp)

Cấu trúc ngữ pháp động từ/ tính từ + 으며/며 là một phần quan trọng [...]