Th.S Nguyễn Văn Trường

TOPIK 6 (270/300). Thạc sỹ ĐH Hannam, Hàn Quốc. Sinh sống tại Hàn Quốc 9 Năm. Kinh nghiệm dạy, phiên dịch tiếng Hàn 7 năm.

Thông tin:

  • Trình độ Thạc sỹ (ĐH Hannam ở thành phố Khoa học Daejeon của Hàn Quốc) chuyên ngành Marketing bằng tiếng Hàn.
  • Trình độ tiếng Hàn TOPIK 6 (với số điểm 270/300, nghe-98, đọc -98, viết- 74)
  • Thời gian sinh sống 9 năm tại Hàn Quốc.

Mời bạn xem các bài viết của ThS Nguyễn Văn Trường

Thầy Nguyễn Văn Trường - Giáo Viên Tiếng Hàn

Giới thiệu chi tiết:

Có kinh nghiệm và cơ duyên phiên dịch cho nhiều công ty và tập đoàn lớn của Việt Nam và Hàn quốc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Sản xuất, thương mại quốc tế, giải trí…

Giáo viên tiếng Hàn Nguyễn Văn Trường
Phiên dịch cho Shark Phú – chủ tịch tập đoàn Sunhouse tiếp đón nhà đầu tư Hàn Quốc

Ví dụ như Tập đoàn CJ, Korea Testing & Research Institute, KPF, BT Gin, Sở cảnh sát thành phố Daejeon, Hiệp hội Bác sĩ thành phố Daejeon, Đài truyền hình TJB Hàn quốc, RBW Entertaiment, CGV, Sunhouse, VLP, MTP Entertaiment…

Thầy Nguyễn Văn Trường - Giáo Viên Tiếng Hàn
Phiên dịch cho đội ngũ ca sĩ Sơn Tùng MTP khi họ đến làm việc tại Hàn Quốc (nguồn)
Thầy Nguyễn Văn Trường - Giáo Viên Tiếng Hàn
Trực tiếp phiên dịch cho dự án của Đông Nhi – Ông Cao Thắng tại Hàn Quốc (nguồn)

Cũng như làm cộng tác viên biên dịch cho các trung tâm dịch thuật khác như Green service Hàn quốc.

Giáo viên tiếng Hàn Nguyễn Văn Trường
Nhận bằng thạc sỹ tại đại học Hannam, sau nhiều năm tu luyện tại Hàn Quốc

Kinh nghiệm dạy tiếng hàn online và offline từ 2018 đến nay với các lớp Giao tiếp, Ngữ pháp, Topik. Dạy tiếng việt cho cá nhân và doanh nghiệp người hàn quốc từ năm 2016.

Giáo viên tiếng Hàn Nguyễn Văn Trường
Kết nối & phiên dịch cho các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

Xem thêm các giáo viên tiếng Hàn tại Handemy.