Tìm hiểu về Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Tìm hiểu về Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Trong hành trình khám phá tiếng Hàn, chắc hẳn bạn đã gặp phải ngữ pháp V/A게 V. Hãy cùng Handemy tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này và cách áp dụng thông qua những ví dụ thú vị.

Ý nghĩa của ngữ pháp V/A게 V

Ý nghĩa cơ bản của cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V có nghĩa là “để”.
Khi đó, về trước 게 là mục đích, mục tiêu, lý do, điều kiện khiến diễn ra hành động ở vế sau.

Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Cấu trúc

  • Trong cấu trúc này, 게 đứng sau tính từ hoặc động từ.
  • Vế sau chỉ có thể là động từ.

Cấu trúc: V/A게 V

Một ngữ pháp khác có ý nghĩa tương tự V/A게 V, đó là V도록:
고장나지 않도록 조심해서 쓰세요 (Hãy sử dụng cẩn thận để không bị hỏng)
잊어버리지 않도록 날마다 연습합시다 (Hãy cùng nhau luyện tập hàng ngày để không quên)

Thùy Linh, Chuyên Ngành Hàn Quốc Học, Topik 5

Thùy Linh
Chuyên Ngành Hàn Quốc Học, Topik 5

Ví dụ:

뒷사람들도 잘 들을 수 있게 마이크를 사용할게요.
Tôi sẽ sử dụng micro để người sau cũng có thể nghe rõ.

내일 입을 수 있게 오늘 세탁소에서 양복을 찾아 주세요.
Hôm nay bạn hãy đến tiệm giặt ủi để lấy bộ vest để ngày mai mặc.

약속을 잊어버리지 않게 전화해야겠어요.
Tôi sẽ gọi điện để không quên cuộc hẹn.

맛있는 음식을 만들게 신선한 재료를 사 주세요.
Mua nguyên liệu tươi để có thể nấu món ăn ngon lành.

병이 빨리 낫게 치료를 열심히 했어요.
Tôi đã chăm chỉ điều trị để bệnh mau khỏi.

Xem thêm lịch thi Topik 2025 tại bài này nhé

한국 친구는 제가 한국말을 연습할 수 있게 말마다 저와 이야기를 해 줘요.
Bạn Hàn Quốc luôn trò chuyện với tôi hàng ngày để tôi có thể luyện tập tiếng Hàn.

정 선생님은 제가 공부를 포기하지 않게 많이 도와주셨어요.
Thầy Jung đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi không từ bỏ việc học.

Cách dùng khác

Cấu trúc Ngữ pháp V/A 게 V

Cùng với việc sử dụng ở vị trí cuối câu để nhấn mạnh mục đích hoặc mục tiêu:

옷을 따뜻해게 입으세요. 감기에 걸리지 않게요.
Hãy mặc ấm để tránh cảm lạnh.

좀 조용히 해! 다른 사람들이 공부하게.
Xin hãy giữ im lặng! Để người khác tiếp tục học tập.

Thông qua cấu trúc Ngữ pháp V/A게 V mà Handemy chia sẻ ở trên, bạn có thể diễn đạt ý định của mình một cách rõ ràng và tự nhiên trong giao tiếp hàng ngày.

5/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *