Bất Quy Tắc ㅂ Trong Tiếng Hàn

Bất quy tắc ㅂ trong tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, bất quy tắc ㅂ (불규칙) là một quy tắc ngữ pháp quan trọng liên quan đến việc biến đổi hình dạng của động từ và tính từ có đuôi patchim (âm cuối) là ㅂ khi gặp các ngữ pháp bắt đầu bằng nguyên âm.

Quy tắc này gây ra một sự biến đổi trong cách chúng ta chia động từ và tính từ trong các tình huống cụ thể. Dưới đây Handemy sẽ giải thích chi tiết về bất quy tắc ㅂ kèm theo ví dụ cụ thể nhé.

Quy tắc chính:

Khi một động từ hoặc tính từ có đuôi patchim ㅂ gặp một từ bắt đầu bằng nguyên âm, patchim ㅂ sẽ được biến đổi thành 우.

Bất quy tắc ㅂ trong tiếng Hàn

Ví dụ:

어렵다 (khó):
– 어렵 + 습니다 = 어렵습니다 (không thay đổi khi kết hợp với phụ âm)
– 어렵다 + 어요 = 어려워요 (ㅂ biến thành 우, sau đó + 어요 = 워)

덥다 (nóng):
– 덥다 + 습니다 = 덥습니다
– 덥다 + 어요 = 더워요 => 더웠어요 (quá khứ) => 더울 거예요 (tương lai)

Xem thêm lịch thi Topik 2025 tại bài này nhé

맵다 (cay):
– 맵다 + 아/어요 = 매워요 (cay)
– 맵다 + (으) 면 = 매우면 (nếu cay)
– 맵다 + (으) 니까 = 매우니까 (vì cay)
– 맵다 + (으)ㄴ : 매운 음식 (món ăn cay)

Trường hợp đặc biệt:

Chỉ có hai động từ/tính từ là “돕다” (giúp đỡ) và “곱다” (đẹp, dễ thương) không chuyển thành “우” mà chuyển thành “오”.

돕다 (giúp đỡ):
– 돕다 + 습니다 = 돕습니다 / 도와요 / 도왔어요/ 도올 거예요

곱다 (đẹp, dễ nhìn):
– 곱다 + 습니다 = 곱습니다 / 고와요 / 고왔어요 / 고올 거예요

Các từ không tuân theo quy tắc ㅂ:

Có một số từ không chuyển thành “우” theo quy tắc bất quy tắc ㅂ mà thay đổi theo quy tắc khác. Các ví dụ bao gồm:

입다 (mặc):
– 입다 + 습니다 = 입습니다 / 입어요 / 입었어요 / 입을 거예요.

좁다 (chật, hẹp):
– 좁다 + 습니다 = 좁습니다 / 좁아요 / 좁았어요/ 좁을 거예요.

Ví dụ thêm:

    • 이번 겨울은 추울까요? (Mùa đông này có lạnh không nhỉ?)
    • 도와 주세요. (Hãy giúp tôi với)
    • 듣기가 말하기보다 어려워요. (Kỹ năng nghe thì dễ hơn kỹ năng nói.)

듣기가 말하기보다 더 어려워요. (Nghe thì khó hơn nói).

Diễm Quỳnh, tốt nghiệp ngành Tiếng Hàn, Topik 4

Diễm Quỳnh
Tốt nghiệp ngành Tiếng Hàn, Topik 4

  • 누워서 TV를 보면 눈이 나빠져요. (Nếu nằm và xem TV thì mắt sẽ kém đi đấy.)

Như vậy, bất quy tắc ㅂ khá quan trọng trong ngữ pháp tiếng Hàn, đòi hỏi các bạn cần hiểu rõ để sử dụng đúng cách trong giao tiếp và viết lách.

Handemy chúc bạn học vui nhé!

5/5 - (6 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *