Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn thường có những quy tắc chia động từ khá rõ ràng, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải đối mặt với những trường hợp ngoại lệ, được gọi là “bất quy tắc” để thay đổi cách chia động từ.

Trong trường hợp của bất quy tắc ㄷ, các động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ sẽ trải qua sự biến đổi đặc biệt khi kết hợp với các âm tiết tiếp theo. Hãy cùng đọc bài này nhé các bạn!

Khi động từ kết thúc bằng ㄷ và theo sau là nguyên âm

Khi một động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ và sau đó là một nguyên âm, nguyên âm này sẽ khiến cho âm tiết cuối cùng ㄷ bị bỏ đi và thêm âm tiết ㄹ vào thay thế.

Ví dụ:

  • Động từ: 듣다 (nghe)

Chia theo bất quy tắc: 듣 + 어요 = 들어요.

Ví dụ câu: 음악을 들으면서 운동해요. (Tôi vừa nghe nhạc vừa tập thể dục.)

  • Động từ: 묻다 (hỏi)

Chia theo bất quy tắc: 묻 + 어 보다 = 물어 보다.

Ví dụ câu: 잘 모르면 저한테 물어 보세요. (Nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.)

  • Động từ: 걷다 (đi bộ)

Chia theo bất quy tắc: 걷 + 었어요 = 걸었어요.

Ví dụ câu: 돈이 없어서 걸어서 갔어요. (Vì không có tiền nên tôi đi bộ.)

Những trường hợp động từ kết thúc bằng ㄷ nhưng không phải bất quy tắc

Một số động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ nhưng không theo quy tắc biến đổi trên.  Thay vào đó, chúng sẽ tuân theo quy tắc chia động từ thông thường.

Ví dụ:

  • Động từ: 닫다 (đóng)

Chia theo quy tắc thông thường: 닫 + 아 주세요 = 닫아 주세요.

Ví dụ câu: 문을 닫아 주세요. (Làm ơn đóng cửa giúp cho tôi.)

  • Động từ: 받다 (nhận)

Chia theo quy tắc thông thường: 받 + 아요 = 받아요.

Ví dụ câu: 어제 친구한테서 편지를 받았어요. (Tôi đã nhận được thư từ bạn tôi.)

Tóm lại nha các bạn, bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn là một phần quan trọng trong việc hiểu và sử dụng đúng cách các loại động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ. Handemy thấy rằng, việc nắm vững quy tắc này giúp người học tiếng Hàn có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả.

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *