Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ngữ pháp tiếng Hàn thường có những quy tắc chia động từ khá rõ ràng, nhưng đôi khi cũng những trường hợp ngoại lệ, được gọi là “bất quy tắc” để thay đổi cách chia động từ.

Trong trường hợp của bất quy tắc ㄷ, các động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ sẽ trải qua sự biến đổi đặc biệt khi kết hợp với các âm tiết tiếp theo. Hãy cùng Handemy tìm hiểu về bất quy tắc này nhé!

Khi động từ kết thúc bằng ㄷ và theo sau là nguyên âm

Khi một động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ kết hợp với một nguyên âm phía sau thì ㄷ biến thành ㄹ.

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ví dụ:

  • Động từ: 듣다 (nghe)

Chia theo bất quy tắc: 듣 + 어요 = 들어요.

Ví dụ câu: 음악을 들으면서 운동해요. (Tôi vừa nghe nhạc vừa tập thể dục.)

  • Động từ: 묻다 (hỏi)

Chia theo bất quy tắc: 묻 + 어 보다 = 물어 보다.

Ví dụ câu: 잘 모르면 저한테 물어 보세요. (Nếu bạn không rõ thì hỏi tôi nhé.)

  • Động từ: 걷다 (đi bộ)

Chia theo bất quy tắc: 걷 + 을까요 = 걸을까요

Ví dụ câu: 유나씨, 날씨가 좋아서 밖에 나가서 걸을까요? (Yoona à, thời tiết tốt quá hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi?)

Những trường hợp động từ kết thúc bằng ㄷ nhưng không phải bất quy tắc

Một số động từ kết thúc bằng âm tiết ㄷ nhưng không theo quy tắc biến đổi trên. Thay vào đó, chúng sẽ tuân theo quy tắc chia động từ thông thường.

Bất quy tắc ㄷ trong ngữ pháp tiếng Hàn

Ví dụ:

  • Động từ: 닫다 (đóng)

Chia theo quy tắc thông thường: 닫 + 아 주세요 = 닫아 주세요.

Ví dụ câu: 문을 닫아 주세요. (Làm ơn đóng cửa giúp cho tôi.)

  • Động từ: 받다 (nhận)

Chia theo quy tắc thông thường: 받 + 아요 = 받아요.

Ví dụ câu: 어제 친구한테서 편지를 받았어요. (Tôi đã nhận được thư từ bạn tôi.)

  • Động từ: 믿다 (tin tưởng)

Chia theo quy tắc thông thường: 믿다 + 을 수 있다 = 믿을 수 있다.

Ví dụ câu: 그 사람이 하는 일이라면 무슨 일이든 믿을 수 있다. (Nếu là việc người đó làm thì bất cứ việc gì cũng có thể tin được.)

  • Động từ: 묻다 (chôn)

Chia theo quy tắc thông thường: 묻다 + 어(서) = 묻어(서)

Ví dụ câu: 김치는 항아리에 넣어 땅에 묻어 놓은 것이 가장 맛있다. (Kim chi được cho vào bình và chôn dưới đất là ngon nhất.)

Trường hợp từ đồng âm khác nghĩa sẽ gây nhầm lẫn cho các bạn, đó là 묻다 và 걷다.
Nếu 묻다 dùng với nghĩa là “hỏi” thì tuân theo bất quy tắc ㄷ
Nếu 묻다 dùng với nghĩa là “chôn” thì không tuân theo bất quy tắc ㄷ
Nếu 걷다 dùng với nghĩa là “đi bộ” thì tuân theo bất quy tắc ㄷ
Nếu 걷다 dùng với nghĩa là “xắn lên, vén lên” thì không tuân theo bất quy tắc ㄷ

Thùy Linh, Chuyên Ngành Hàn Quốc Học, Topik 5

Thùy Linh
Chuyên Ngành Hàn Quốc Học, Topik 5

Tóm lại, hiểu và nắm rõ bất quy tắc ㄷ là một phần rất quan trọng trong việc học tiếng Hàn. Handemy thấy rằng, việc nắm vững quy tắc này giúp người học tiếng Hàn có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin và hiệu quả.

5/5 - (8 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *