Ha Chi Ma (하지 마) Tiếng Hàn Là Gì?

Các bạn có biết trong trong tiếng Hàn “하지 마” (ha ji ma) là một [...]

Guể Tiếng Hàn Là Gì?

Guể (괴) trong tiếng Hàn có thể hiểu là việc kết hợp và sử dụng [...]

Bất Quy Tắc 으 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, một trong những quy tắc ngữ pháp mà người học thường gặp [...]

Bất Quy Tắc 르 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, một số động từ và tính từ chứa đuôi “르” (ㄹ) có [...]

Ngữ Pháp V(으)면서 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, V (으)면서 là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng, được sử [...]

Sự Khác Nhau Giữa 무엇 và 무슨

Trong tiếng Hàn, “무엇” và “무슨” đều có nghĩa là “gì”, nhưng chúng có cách [...]

Oppa Là Gì?

Trong tiếng Hàn Quốc, “oppa” (오빠) là một từ rất phổ biến và quen thuộc. [...]