Ngữ Pháp V(으)면서 Trong Tiếng Hàn

Ngữ Pháp V(으)면서 Trong Tiếng Hàn

Trong tiếng Hàn, V (으)면서 là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng, được sử dụng để biểu thị hai hành động xảy ra đồng thời hoặc để diễn tả sự đối lập giữa hai hành động. Cấu trúc này giúp câu nói trở nên phong phú và tự nhiên hơn. Hãy cùng Handemy tìm hiểu nhé!

Cách Dùng

Ngữ Pháp V(으)면서 Trong Tiếng Hàn

 1. Hành động xảy ra đồng thời: Khi muốn diễn tả hai hành động xảy ra cùng lúc với ý nghĩa “trong khi, trong lúc”
 2. Diễn tả sự đối lập: Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để chỉ sự đối lập giữa hai hành động trong cùng một thời điểm. Lúc này nó sẽ mang ý nghĩa “song, vậy mà, thế nhưng”

Cấu Trúc

 • Động từ + (으)면서: Khi động từ gốc kết thúc bằng phụ âm, ta thêm “으”; khi động từ gốc kết thúc bằng nguyên âm, ta dùng “면서”.

Ví Dụ

1. Hành động xảy ra đồng thời:

 • 공부하면서 음악을 들어요.
  Tôi nghe nhạc trong khi học bài.
  =>”공부하다” (học) và “듣다” (nghe) xảy ra cùng một lúc.
 • 나는 비를 맞으면서 집까지 걸었다.
  Tôi đi bộ về nhà lúc trời đang mưa
  => Hai hành động mưa và đi bộ diễn ra song song

2. Diễn tả sự đối lập:

 • 그는 웃으면서 눈물을 흘렸어요.
  Anh ấy vừa cười vừa khóc.

“웃다” (cười) và “울다” (khóc) là hai hành động đối lập nhau nhưng được diễn tả trong cùng một câu.

Ngữ pháp V(으)면서” có thể được dùng với cả thì quá khứ và hiện tại.
Ngoài việc có thể kết hợp với động từ thì ngữ pháp này còn được dùng với các tính từ, danh từ để diễn tả hai trạng thái cùng tồn tại.

Mỹ Dung, Giáo Viên Tiếng Hàn

Mỹ Dung
Giáo Viên Tiếng Hàn

 • 배웠으면서 실천하지 않는 것은 진정한 배움이라고 할 수 없다
  Học một điều gì đó mà không thực hành thì không thể gọi là học thực sự.

Hai hành động “ học” và “ thực hành” được diễn tả trong cùng một câu.

Ví dụ:

 • 미영씨가 똑똑하면서 예뻐요
  Mi-yoeng vừa thông minh vừa xinh đẹp
 • 화씨는 선생님이면서 번역기입니다
  Hoa vừa là giáo viên vừa là dịch giả.

Ngữ pháp “(으)면서” rất hữu ích trong việc diễn tả các hành động đồng thời hoặc sự đối lập trong tiếng Hàn. Việc sử dụng cấu trúc này giúp câu nói trở nên sinh động và tự nhiên hơn. Thông qua cách giải thích trên của Handemy, các bạn hãy thử áp dụng “(으)면서” vào các câu nói hàng ngày để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình nhé!

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *